Arvonnan säännöt

 1. Järjestäjä
  Sunborn Group
  Juhana Herttuan puistokatu 23
  20100 Turku
  info@sunborn.com
 2. Osallistumiskelpoisuus
  Arvontaan osallistuvat automaattisesti kaikki Naantalin Kylpylän ja Ruissalon Kylpylän kilpailupostauksia Instagramissa kommentoineet henkilöt. Arvontaan voivat osallistua kaikki Suomessa asuvat henkilöt. Arvonnan järjestäjän ja Sunborn Groupin yhtiöiden työntekijät eivät ole oikeutettuja osallistumaan tai palkintoon.
 3. Osallistumisaika
  Arvonta on käynnissä Instagramissa 10.–14.2.2024, ellei toisin ilmoiteta. Arvonnat tapahtuvat säännöissä erikseen ilmoitetun aikataulun mukaisesti. Palkinto arvotaan 17.2.2024 mennessä. Osallistuminen 14.2.2024 klo 14:00 mennessä.
 4. Osallistuminen
  Arvontaan voi osallistua Naantalin Kylpylän ja Ruissalon Kylpylän Instagram -sivuilla kommentoimalla kilpailupostauksia. Meta Platforms Inc. ei ole osallisena arvontaan. Arvonnan voittajalle ilmoitetaan voitosta henkilökohtaisesti Direct-viestillä. Viestissä kerrotaan ohjeet palkinnon lunastamiseen. Palkintoa ei voi siirtää toiselle henkilölle. Jos voittajaa ei tavoiteta arvontaa seuraavan kahden viikon aikana, arvotaan uusi voittaja. Mikäli arvonnan voittaja on menetellyt näiden sääntöjen vastaisesti tai muutoin lainvastaisesti, tämä johtaa hylkäämiseen. Järjestäjällä on oikeus poistaa sellaiset osallistujat arvonnasta, jotka pyrkivät väärinkäyttämään arvontaa tulosten tai arpajaistodennäköisyyksien muuttamiseksi.
 5. Palkinto
  Arvonnan palkintona on 1 vrk kylpyläloma. Naantalin Kylpylän arvonnassa arvotaan vuorokauden majoitus kahdelle Romantic-teemasviitissä. Palkinnon arvo on 532 €. Ruissalon Kylpylän arvonnassa arvotaan vuorokauden majoitus kahdelle Nordic Deluxe -huoneessa. Palkinnon arvo on 196 €. Palkinnon arvoa tai lahjakortin käyttämättömäksi jäänyttä summaa ei voi muuttaa rahaksi.
 6. Järjestäjän vastuu
  Palkinnon voittaja vapauttaa järjestäjän kaikesta vastuusta, joka aiheutuu tai jonka väitetään aiheutuneen tähän arvontaan osallistumisesta, palkinnon toimittamisesta tai vastaanottamisesta. Palkinnon voittaja vapauttaa järjestäjän myös kaikesta vastuusta, joka koskee vammaa tai vahinkoa, joka aiheutuu tai jonka väitetään aiheutuneen osallistumisesta tähän kilpailuun, palkinnon lunastamisesta tai käyttämisestä. Tämä vastuuvapaus ei kuitenkaan heikennä kuluttajalle kuluttajasuojalain nojalla kuuluvia oikeuksia. Arvonnan järjestäjä ja arvonnan tekninen toteuttaja eivät vastaa kolmansista osapuolista johtuvista ongelmista kuten ongelmasta yleisessä verkkoyhteydessä, arvontaan osallistuvan henkilön palomuurin tai virustorjuntaohjelmiston toiminnasta johtuvista ongelmista tai arvontaan osallistuvan henkilön tahallisesta tai tahattomasti haitallisesta käyttäytymisestä, eikä mistään näiden takia aiheutuneista vahingoista.
 7. Henkilötietojen käsittely
  Arvonnassa ei kerätä henkilötietoja.
 8. Tekijänoikeudet
  Osallistumalla tähän arvontaan osanottajat sitoutuvat noudattamaan näitä sääntöjä ja järjestäjän päätöksiä. Järjestäjä pidättää itselleen oikeuden sääntömuutoksiin. Arvontasääntöjen soveltamiseen ja tulkintaan liittyvät mahdolliset epäselvyydet ratkaisee järjestäjä.