Vastuullinen matkailu

Sunborn Saga Oy on sitoutunut kehittämään vastuullista matkailutoimintaa molemmissa kylpylöissään, Naantalin Kylpylässä & Ruissalon Kylpylässä.

Kylpylät sijaitsevat merellisessä ympäristössä, luonnon välittömässä läheisyydessä. Saaristo ja luonto ovatkin vahvasti osana kylpylöiden identiteettiä. Myös siksi ympäristökysymykset ja kestävä kehitys ovat tärkeä osa toimintaamme. Ne ovat monelle potentiaaliselle asiakkaalle ja työnhakijalle jopa kynnyskysymyksiä majoitus- ja kokouspaikkaa tai uutta työpaikkaa valittaessa.

Sunborn Saga Oy haluaa olla mukana kehittämässä Varsinais-Suomen kestävää matkailua sekä olla tunnettu ympäristöystävällisenä ja kestävän kehityksen arvoihin sitoutuneena toimijana.

Päämäärämme saavuttamiseksi hyödynnämme alueellisia verkostoja ja tarjolla olevia resursseja mm. tekemällä jatkuvaa yhteistyötä paikallisten toimijoiden, kuten alueellisten matkailuorganisaatioiden ja Turku Business Regionin kanssa. Olemme sitoutuneet Visit Finlandin Sustainable Travel Finland -ohjelmaan ja kansainväliseen Green Key -vastuullisuusohjelmaan. Naantalin Kylpylälle on jo myönnetty kestävästä matkailusta kertova Green Key -sertifikaatti.

Pääsemme tavoitteeseen asettamalla ympäristö- ja sosiaalisesti vastuullisen toiminnan kaiken tekemisemme keskiöön ja sitoudumme ympäristöasioiden seurantaan ja kehittämiseen. Näin pyrimme vähentämään ympäristövaikutuksia sekä löytämään entistä kestävämpiä toimintatapoja kaikissa toiminnoissamme.

Hotelleissamme on ympäristötiimi, joka huolehtii, että kestävän kehityksen asiat ovat osana perehdytystä ja jokaista tiimipalaveria. Ylläpidämme osaamisemme ja tietomme järjestämällä säännöllistä ympäristökoulutusta yhdessä yhteistyökumppaniemme kanssa.

Haluamme osallistaa myös vieraamme kestävän matkailun toimintaan ohjaamalla ja opastamalla heitä kestävämpään kulutukseen, kuten energian säästämiseen ja ekologiseen liikkumiseen.

Sitoudumme ympäristölakien noudattamiseen ja ympäristökuormituksen vähentämiseen. Edellytämme samaa kaikilta yhteistyökumppaneiltamme ja sidosryhmiltämme.