Vastuullinen matkailu

Naantalin Kylpylällä  sertifikaatit vastuullisesta toiminnastaan

Naantalin Kylpylä on läpikäynyt mittavan vastuullisuusohjelman. Ohjelma on pitänyt sisällään ensin ympäristöohjelma Green Key -sertifikaatin ja tämän jälkeen käynnistyneen Visit Finlandin Sustainable Travel Finland (STF) vastuullisuusohjelman. Ohjelma on suunnattu matkailualan toimijoille, ja sen kriteerit täyttävät yritykset saavat käyttöönsä STF-merkin, joka viestittää kansainvälisille matkailijoille kestävästä toiminnasta.

Joulukuussa 2022 Naantalin Kylpylälle myönnettiin Green Key -jatkosertifikaatti.

Reitti kohti vastuullisempaa matkailua

Green Key -ohjelma edistää kestävää matkailua motivoimalla niin henkilökuntaa kuin asiakkaitakin osallistumaan ekotekoihin ja kasvattamalla matkailualan ja matkailijoiden ympäristötietoisuutta. Sertifikaatin pitäminen edellyttää, että sille haetaan jatkoa vuosittain ja samalla kriteerit sertifikaatille tiukkenevat.

”Vastuullinen matkailu on tärkeää sekä meille että asiakkaille, mutta se on myös taloudellisin syin perusteltua. Voidaan katsoa, että Kylpylän toiminta tulee olemaan vuosi vuodelta entistä vastuullisempaa”, kertoo hotellinjohtaja Eerika Rinne.

Green Key -sertifikaatti on suunniteltu matkailualalle. Se huomioi tehokkaasti alan ominaispiirteet ja on toteutukseltaan käytännönläheinen.

”Sertifikaatin eteen on tehty huomattava määrä konkreettista työtä, muun muassa vaihdettu tuhansia lamppuja sekä säädetty satoja vesihanoja. Vuonna  2022 kriteereissä tuli muun muassa pakolliseksi yrityksen hiilijalanjäljen laskeminen. Myös energian osalta tuli huomattava määrä uusia toimenpiteitä toteutettavaksi. Tärkeimpänä saavutuksena koemme kuitenkin innostuksen ja koulutuksen kautta saavutetun henkilökunnan osallistumisen vastuulliseen ajatteluun. Eri osastojen edustajista koostuva ympäristötiimimme huolehtii, että vastuullisuus jalkautuu osastojen operatiiviseen toimintaan”, Rinne jatkaa.

”On ollut hienoa huomata, miten viime- ja edellisvuonna tehdyt lamppujen led-päivitykset näkyvät nyt jo konkreettisesti sähkönkulutuksessa. Vuodelle 2023 on jo suunniteltu lisää parannuksia, kuten uusia tapoja vähentää ruokahävikkiä. Alkuvuodesta saamme myös pakkausmuovin osaksi kierrätystä, lisää Kylpylän ympäristötiimin vetäjänä toimiva Milla Forsberg.

Alati jatkuva prosessi

Sustainable Travel Finland -merkin saaneet yritykset ja alueet saavat käyttöönsä jatkuvan kehittämisen mallin, matkailun kestävään kehitykseen liittyvää uusinta tietoa sekä markkinointitukea ja lisänäkyvyyttä Visit Finlandin kanavissa.

Green Key -sertifikaatti kertoo, että kohde on ympäristövastuullisuuden edelläkävijä, sillä se ylittää lain ja säädösten perustason. Green Key -kohde sitoutuu tekemään vuodesta toiseen enemmän pienentääkseen toimintansa ympäristövaikutuksia. Käytännön toimilla tavoitteena on vähentää energian kulutusta, vedenkäyttöä sekä jätteiden syntymistä mm. lajittelulla ja kierrätyksellä.

Käytössä on mittaristo ja mitattavia kulutuksen lukuja seurataan kuukausittain, jolloin mahdollisiin poikkeamiin voidaan puuttua välittömästi. Konkreettisina toimenpiteinä on kiinnitetty huomiota käytettävien puhdistusaineiden, pehmopapereiden ja toimistopapereiden ympäristöystävällisyyteen. Jatkossa käytössä on vain ympäristömerkittyjä tuotteita.

”Olemme lisänneet lähiruuan ja lähituottajien osuutta osana ruokatuotettamme ja nyt päivitetyn ruokafilosofiamme mukaisesti pyrimme käyttämään mahdollisimman paljon sesongin mukaisia tuotteita pieniltä paikallisilta tuottajilta. Haluamme myös henkilökunnan, sidosryhmät, asiakkaat ja alihankkijat mukaan ympäristötyöhömme lisäämällä tietoa ja tietoisuutta vastuullisuustyöstämme” Rinne summaa toimenpiteitä.


Sustainable Travel Finland on Visit Finlandin matkailuyrityksille ja -alueille kehittämä ohjelma, joka auttaa matkailuelinkeinoa vastaamaan muuttuvaan kysyntään ja turvaamaan tulevaisuutensa kestävän kehityksen avulla. Ohjelman läpikäyneet yritykset saavat käyttöönsä Sustainable Travel Finland -merkin, joka viestittää kansainvälisille matkailijoille kestävästä toiminnasta. Visit Finland on Business Finlandin yksikkö, joka vastaa valtakunnallisena matkailualan asiantuntijana ja aktiivisena toimijana ulkomailta Suomeen suuntautuvan matkailun edistämisestä. Lisää Sustainable Travel Finland ohjelmasta: https://www.businessfinland.fi/suomalaisille-asiakkaille/palvelut/matkailun-edistaminen/vastuullisuus/sustainable-travel-finland


Green Key on maailman johtava matkailualan ympäristömerkki. Green Key -sertifioituja kohteita on jo yli 3200 yhteensä 65 eri maassa. Green Key -merkin saanut yritys on sitoutunut mm. henkilöstön ja asiakkaiden ympäristötietoisuuden kasvattamiseen, energian- ja vedenkäytön tehostamiseen sekä toimintansa ympäristörasituksen pienentämiseen. Green Key -ohjelma on kansainvälisen ympäristökasvatusjärjestön FEE:n (Federation of Environmental Education) hallinnoima. Lisää ympäristömerkistä: https://greenkey.fi