Vastuullinen matkailu

Naantalin Kylpylälle myönnettiin sertifikaatit vastuullisesta toiminnastaan

Naantalin Kylpylä on läpikäynyt mittavan vastuullisuusohjelman. Ohjelma on pitänyt sisällään ensin ympäristöohjelma Green Key -sertifikaatin ja tämän jälkeen käynnistyi Visit Finlandin Sustainable Travel Finland (STF) vastuullisuusohjelma. Ohjelma on suunnattu matkailualan toimijoille, ja sen kriteerit täyttävät yritykset saavat käyttöönsä STF-merkin, joka viestittää kansainvälisille matkailijoille kestävästä toiminnasta.

Reitti kohti vastuullisempaa matkailua

Osana STF-prosessia Naantalin Kylpylälle on myönnetty vastuullisuudesta kertova kansainvälinen Green Key -ohjelman sertifikaatti. Green Key -ohjelma edistää kestävää matkailua motivoimalla niin henkilökuntaa kuin asiakkaitakin osallistumaan ekotekoihin ja kasvattamalla matkailualan ja matkailijoiden ympäristötietoisuutta.

”Vastuullinen matkailu on tärkeää sekä meille että asiakkaille, mutta se on myös taloudellisin syin perusteltua. Olemme tehneet ympäristötyötä jo pitkään ja on hienoa saada siitä konkreettista tunnustusta sertifikaatin muodossa”, kertoo hotellinjohtaja Eerika Rinne.

”Green Key -sertifikaatti on suunniteltu matkailualalle. Se huomioi tehokkaasti alan ominaispiirteet ja on toteutukseltaan käytännönläheinen. Nyt myönnetyn sertifikaatin eteen on tehty huomattava määrä konkreettista työtä, muun muassa vaihdettu tuhansia lamppuja sekä säädetty satoja vesihanoja. Tärkeimpänä saavutuksena koemme innostuksen ja koulutuksen kautta saavutetun henkilökunnan osallistumisen vastuulliseen ajatteluun. Hotellille on nimitetty ympäristövastaava, ja hän koordinoi eri osastojen edustajista koostuvaa ympäristötiimiä. Tiimi huolehtii, että vastuullisuus jalkautuu osastojen operatiiviseen toimintaan”, Rinne jatkaa.

Alati jatkuva prosessi

Sustainable Travel Finland -merkin saaneet yritykset ja alueet saavat käyttöönsä jatkuvan kehittämisen mallin, matkailun kestävään kehitykseen liittyvää uusinta tietoa sekä markkinointitukea ja lisänäkyvyyttä Visit Finlandin kanavissa. ”Jotta Naantalin Kylpylä pääsi STF-polulle, oli sen ensin saatava kansainvälinen Green Key- ympäristösertifikaatti”, kertoo Rinne läpikäydystä prosessista.

Green Key -sertifikaatti kertoo, että kohde on ympäristövastuullisuuden edelläkävijä, sillä se ylittää lain ja säädösten perustason. Green Key -kohde sitoutuu tekemään vuodesta toiseen enemmän pienentääkseen toimintansa ympäristövaikutuksia. Käytännön toimilla tavoitteena on vähentää energian kulutusta, vedenkäyttöä sekä jätteiden syntymistä mm. lajittelulla ja kierrätyksellä.

Käytössä on mittaristo ja mitattavia kulutuksen lukuja seurataan kuukausittain, jolloin mahdollisiin poikkeamiin voidaan puuttua välittömästi. Konkreettisina toimenpiteinä on kiinnitetty huomiota käytettävien puhdistusaineiden, pehmopapereiden ja toimistopapereiden ympäristöystävällisyyteen. Jatkossa käytössä on vain ympäristömerkittyjä tuotteita.

”Olemme lisänneet lähiruuan ja lähituottajien osuutta osana ruokatuotettamme ja nyt päivitetyn ruokafilosofiamme mukaisesti pyrimme käyttämään mahdollisimman paljon sesongin mukaisia tuotteita pieniltä paikallisilta tuottajilta. Haluamme myös henkilökunnan, sidosryhmät, asiakkaat ja alihankkijat mukaan ympäristötyöhömme lisäämällä tietoa ja tietoisuutta vastuullisuustyöstämme” Rinne summaa toimenpiteitä.

Mittava aulan uudistus valmistuu vastuullisuus huomioituna

Tammikuussa käynnistynyt aulan mittava uudistusprojekti on juuri valmistumassa ja sen suunnittelussa ja toteutuksessa on otettu vastuullisuus huomioon. Suunnitelmassa on kunnioitettu vanhaa ja alkuperäistä muun muassa säilyttämällä osa vanhoista huonekaluista uudelleen verhoiltuna tai pinnoitettuna. Vastuullisuus on ollut kriteerinä myös materiaaleja ja toimittajia valittaessa. Uudistuksessa on käytetty mahdollisimman paljon paikallisia toimijoita. ”Halusimme, että uudistuksessa käytetään mahdollisimman paljon paikallisia toimijoita ja kotimaisia materiaaleja. Upea terassi valmistuu juuri kesäkauden alkuun palvelemaan vieraita ja paikallisia asiakkaita” Rinne avaa aulan uutta filosofiaa.


Sustainable Travel Finland on Visit Finlandin matkailuyrityksille ja -alueille kehittämä ohjelma, joka auttaa matkailuelinkeinoa vastaamaan muuttuvaan kysyntään ja turvaamaan tulevaisuutensa kestävän kehityksen avulla. Ohjelman läpikäyneet yritykset saavat käyttöönsä Sustainable Travel Finland -merkin, joka viestittää kansainvälisille matkailijoille kestävästä toiminnasta. Visit Finland on Business Finlandin yksikkö, joka vastaa valtakunnallisena matkailualan asiantuntijana ja aktiivisena toimijana ulkomailta Suomeen suuntautuvan matkailun edistämisestä. Lisää Sustainable Travel Finland ohjelmasta: https://www.businessfinland.fi/suomalaisille-asiakkaille/palvelut/matkailun-edistaminen/vastuullisuus/sustainable-travel-finland


Green Key on maailman johtava matkailualan ympäristömerkki. Green Key -sertifioituja kohteita on jo yli 3200 yhteensä 65 eri maassa. Green Key -merkin saanut yritys on sitoutunut mm. henkilöstön ja asiakkaiden ympäristötietoisuuden kasvattamiseen, energian- ja vedenkäytön tehostamiseen sekä toimintansa ympäristörasituksen pienentämiseen. Green Key -ohjelma on kansainvälisen ympäristökasvatusjärjestön FEE:n (Federation of Environmental Education) hallinnoima. Lisää ympäristömerkistä: https://greenkey.fi