Royal Spas of Europe

Naantali Spa Hotel är medlem i det ansedda samfundet Royal Spas of Europe. Till samfundets medlemmar har kallats Europas bästa spa-destinationer. Till de valda hör bland annat Marienbad i Tjeckien, Sárvár i Ungern och Baden-Baden i Tyskland. Gemensamt för destinationerna är de kungliga traditionerna – under århundradenas lopp har kejsare, kungar och statsöverhuvuden gästat badanstalterna och gjort dem världsberömda.

Royal Spas -baden är belägna på vackra och historiskt sett intressanta ställen och de erbjuder den bästa servrice man kan få. Kom och känn dig som en kung!

www.royal-spas.net