Spa Club -säännöt ja rekisteriseloste

Spa Club säännöt

 1. Spa Clubin jäseneksi voivat liittyä 18 vuotta täyttäneet henkilöt. Yritykset, yhteisöt ja järjestöt eivät ole oikeutettuja kanta-asiakkuuteen.
 2. Spa Clubin etuihin ovat oikeutettuja asiakasrekisteriin rekisteröidyt kanta-asiakkaat.
 3. Kanta-asiakasklubiin voi liittyä täyttämällä liittymislomakkeen ja hyväksymällä Spa Clubin ehdot. Spa Clubin liittymismaksu on 30 euroa. Asiakas saa sähköisen kanta-asiakaskortin latauslinkin 2 viikon kuluessa liittymismaksun maksamisesta.
 4. Kun henkilö liittyy Spa Clubiin, hän antaa suostumuksensa henkilötietojensa sekä osto- ja matkatietojensa kirjaamiselle ja käsittelylle. Katso rekisteriseloste.
 5. Spa Club voi lakkauttaa kanta-asiakkaan jäsenyyden väärinkäytösten vuoksi. Väärinkäytökseksi katsotaan mm. mikä tahansa säännön rikkominen tai hyvän tavan vastainen käytös. Spa Club ilmoittaa jäsenelle kirjallisesti jäsenyyden lakkauttamisesta ja sen syistä.
 6. Kukin jäsen voi milloin tahansa lopettaa jäsenyytensä kirjallisella ilmoituksella Naantalin tai Ruissalon Kylpylän myyntipalveluun. Mikäli kanta-asiakas ei ole käyttänyt kanta-asiakaskorttiaan 24 kk:een, Spa Club -jäsenyys päättyy.
 7. Spa Club -kortti ei ole maksu- tai luottokortti.
 8. Spa Club -jäsen on velvollinen ilmoittamaan nimensä ja/tai osoitteensa muutoksesta Naantalin tai Ruissalon Kylpylän myyntipalveluun tai muuttamalla tietonsa applikaation avulla. Ohjelman säännöissä ja eduissa tapahtuvista muutoksista tiedotetaan sähköisissä kanta-asiakaskirjeissä sekä klubin nettisivuilla. Spa Club pidättää oikeuden peruuttaa väärillä yhteystiedoilla olevan kanta-asiakasnumeron, ellei asiakas ole ilmoittanut uusia yhteystietojaan 12 kuukauteen.
 9. Spa Club -kortti (sähköinen tai manuaalinen kortti) esitetään hotellin vastaanotossa ja hoito-osastolla ennen kassatoiminnan alkua ja ravintoloissa heti tilauksen yhteydessä. Kanta-asiakasedut saadakseen varaukset tulee tehdä suoraan osoitteessa naantalispa.fi tai ruissalospa.fi tai Naantalin ja Ruissalon Kylpylän myyntipalvelusta 02-4455100.
 10. Naantalin ja Ruissalon Kylpylöillä on oikeus, milloin tahansa harkintansa mukaan, tehdä muutoksia Spa Club -ohjelmaan tai ohjelman sääntöihin tai lopettaa kanta-asiakasohjelmansa kokonaan. Muutokset tulevat voimaan välittömästi ilman etukäteisilmoitusta, ellei Naantalin ja Ruissalon Kylpylä toisin ilmoita. Muutoksista ilmoitetaan Spa Clubin nettisivuilla sekä sähköisissä tiedotteissa (sähköpostilla tai applikaatiolla), mikäli se on aikataulullisesti mahdollista. Kylpylä ei ole vastuussa tehtyjen muutosten aiheuttamista menetyksistä (mukaan lukien etujen menetykset tai niiden heikkeneminen) eikä se ole myöskään velvollinen korvaamaan menetyksiä millään tavoin.
 11. Spa Club -kanta-asiakasjärjestelmästä ja sen ylläpidosta vastaa Sunborn Saga Oy, PL 100, 20101 Turku. Kanta-asiakkuuteen liittyvät kyselyt Naantalin ja Ruissalon Kylpylän myyntipalvelusta p. 02 44 55 100 tai sähköpostilla info@naantalispa.fi tai info@ruissalospa.fi.

Rekisteriseloste

Henkilötietolaki (523/99) 10 §
Laatimispvm: 24.8.2006

 1. Rekisterinpitäjä
  Nimi: Sunborn Saga Oy / Naantalin Kylpylä
  Yhteystiedot:
  Sunborn Saga Oy / Naantalin Kylpylä
  Matkailijantie 2
  21100 NAANTALI
  Puh. (02) 44 550
  www.naantalispa.fi
 2. Rekisteriasioista vastaava henkilö ja/tai yhteyshenkilö
  Mia Liljeström, s-posti mia.liljestrom@sunborn.fi
 3. Rekisterin nimi
  Naantalin Kylpylä / Spa Club
 4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus / rekisterin käyttötarkoitus
  Jäsen- ja asiakassuhteen hoito sekä jäsenkortin hakijan osalta suoramarkkinointi.
 5. Rekisterin tietosisältö
  1. Asiakastiedot
  a) Kortinhaltijan asiakastiedot:
  – Nimi
  – Sukupuoli
  – Syntymäaika
  – Osoite
  – Kotipuhelinnumero
  – Matkapuhelinnumero
  – Sähköpostiosoite
  b) Puolison tai avopuolison
  – Nimi
  – Sukupuoli
  – Syntymäaika
  – Matkapuhelinnumero
  – Sähköpostiosoite
  c) Samassa taloudessa asuvat lapset
  – Nimi
  – Syntymäaika
  d) Perheen harrastustiedot
 6. Säännönmukaiset tietolähteet
  Asiakas ilmoittaa itse kirjallisesti kaikki yllämainitut asiakastietonsa liittyessään Naantalin Kylpylän Spa Clubiin. Käyntitiedot kertyvät sähköiseen rekisteriin asiakkaan käyntien/kanta-asiakaskortin käytön perusteella.
 7. Säännönmukaiset tietojen luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle
  Kortinhaltijan asiakastietoja voidaan luovuttaa Naantalin kylpylän yhteistyökumppaneiden suoramarkkinointiin, jos asiakas on tämän nimenomaisesti hyväksynyt liittyessään Spa Clubin jäseneksi. Tietojen luovuttamistapa on joko tekninen tallenne tai tarra-/paperituloste.
 8. Rekisterin suojauksen periaatteet
  a) Manuaalinen aineisto: Säilytetään lukitussa tilassa.
  b) Sähköiselle tietokannalle talletetut tiedot: Naantalin Kylpylä / Spa Clubin asiakasrekisterin tietoihin on pääsy vain määrätyillä henkilöillä, ja asiakasrekisterin tietoihin pääsy edellyttää käyttäjätunnusta sekä salasanaa.