Huoneet: Aikuiset:
Saapuminen:
Lähtö:
Säännöt
 
Spa Club >

Säännöt

1) Spa Clubin jäseneksi voivat liittyä 18 vuotta täyttäneet henkilöt, joilla on vakituinen osoite Suomessa. Yritykset, yhteisöt ja järjestöt eivät ole oikeutettuja kanta-asiakkuuteen.

2) Spa Clubiin kuuluvilla on yksi kanta-asiakasnumero ja kanta-asiakkuus ja edut ovat talouskohtaisia. Spa Clubin etuihin ovat oikeutettuja asiakasrekisteriin rekisteröidyt kanta-asiakkaat ja heidän talouteensa kuuluvat. Spa Clubin tarjouksia ja etuja ei voi lahjoittaa talouden ulkopuolisille.

3) Kanta-asiakasklubiin voi liittyä täyttämällä liittymislomakkeen joko netissä tai vastaanotossa. Jäsen hyväksyy Spa Clubin säännöt allekirjoittamalla liittymislomakkeen. Spa Clubin liittymismaksu on 30,-. Kanta-asiakaskortin asiakas saa yhden kuukauden kuluessa liittymismaksun maksamisesta.

4) Kun henkilö liittyy Spa Clubiin, hän antaa suostumuksensa henkilötietojensa sekä osto- ja matkatietojensa kirjaamiselle ja käsittelylle. Katso rekisteriseloste.

5) Spa Club -ohjelma edellyttää, että asiakas allekirjoittaa kanta-asiakaskortin heti sen saatuaan. Spa Club -korttia ei saa käyttää allekirjoittamattomana. Pyydettäessä asiakkaan on todistettava henkilöllisyytensä.

6) Kadonneesta Spa Club -kortista tulee ilmoittaa Naantalin tai Ruissalon Kylpylän myyntipalveluun. Kylpylä ei ole velvollinen korvaamaan kadonneesta Spa Club -kortista mahdollisesti aiheutunutta vahinkoa. Uudesta kortista veloitetaan 10,-. Kortti on lunastettavissa Naantalin tai Ruissalon Kylpylän vastaanotosta kahden viikon päästä ilmoituksesta.

7) Spa Club -kortin tai -asiakasnumeron luovuttaminen muiden kuin oman talouden jäsenten käyttöön on kiellettyä. Spa Club voi lakkauttaa kanta-asiakkaan jäsenyyden väärinkäytösten vuoksi. Väärinkäytökseksi katsotaan mm. mikä tahansa säännön rikkominen, arvokuponkien väärentäminen, myyminen tai luvaton luovuttaminen toiselle henkilölle tai hyvän tavan vastainen käytös sekä kanta-asiakaskortin luovuttaminen muun kuin oman talouden henkilöiden käyttöön. Spa Club ilmoittaa jäsenelle kirjallisesti jäsenyyden lakkauttamisesta ja sen syistä.

8) Kukin jäsen voi milloin tahansa lopettaa jäsenyytensä kirjallisella ilmoituksella Naantalin tai Ruissalon Kylpylän myyntipalveluun. Mikäli kanta-asiakas ei ole käyttänyt kanta-asiakaskorttiaan 24 kk:een Spa Club jäsenyys päättyy.

9) Spa Club -kortti ei ole maksu- tai luottokortti.

10) Spa Club -jäsen on velvollinen ilmoittamaan nimensä ja/tai osoitteensa muutoksesta Naantalin tai Ruissalon Kylpylän myyntipalveluun. Ohjelman säännöissä ja eduissa tapahtuvista muutoksista tiedotetaan sähköisissä kanta-asiakaskirjeissä sekä klubin nettisivuilla. Spa Club pidättää oikeuden peruuttaa väärillä yhteystiedoilla olevan kanta-asiakasnumeron, ellei asiakasole ilmoittanut uusia yhteystietojaan 12 kuukauteen.

11) Spa Club -kortti esitetään hotellin vastaanotossa ja hoito-osastolla ennen kassatoiminnan alkua ja ravintoloissa heti tilauksen yhteydessä. Kanta-asiakas-numero tulee ilmoittaa majoitusvarausta tehtäessä. Kanta-asiakasedut saadakseen varaukset tulee tehdä suoraan Naantalin tai Ruissalon Kylpylän myyntipalveluun.

12) Naantalin ja Ruissalon Kylpylöillä on oikeus milloin tahansa harkintansa mukaan tehdä muutoksia Spa Club -ohjelmaan tai ohjelman sääntöihin tai lopettaa kanta-asiakasohjelmansa kokonaan. Muutokset tulevat voimaan välittömästi ilman etukäteisilmoitusta, ellei Naantalin ja Ruissalon Kylpylä toisin ilmoita. Muutoksista ilmoitetaan Spa Clubin nettisivuilla sekä sähköisissä kanta-asiakaskirjeissä, mikäli se on aikataulullisesti mahdollista. Kylpylä ei ole vastuussa tehtyjen muutosten aiheuttamista menetyksistä (mukaan lukien etujen menetykset tai niiden heikkeneminen) eikä se ole myöskään velvollinen korvaamaan menetyksiä millään tavoin.

13) Spa Club kanta-asiakasjärjestelmästä ja sen ylläpidosta vastaa Sunborn Saga Oy, PL 100, 20101 Turku. Kanta-asiakkuuteen liittyvät kyselyt Naantalin ja Ruissalon Kylpylän myyntipalvelusta p. 0600 555 100 (0,79 €/min + pvm), f. 02 44 55 101 tai sähköpostilla Sähköpostiosoite on suojattu roskapostiohjelmia vastaan, Javascript-tuen tulee olla päällä nähdäksesi osoitteen tai Sähköpostiosoite on suojattu roskapostiohjelmia vastaan, Javascript-tuen tulee olla päällä nähdäksesi osoitteen .